Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

  1. Spotřebitel má v rámci zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

  2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné Odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje (zboží) spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem, záručním listem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
    Na odstoupení od smlouvy může kupující využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit.

  3. Kupující, předmět smlouvy od které odstupuje (zboží) nikdy nezasílá na dobírku, protože takto zaslané zboží nebude prodávajícím převzato.

  4. Prodávající vrátí zaplacené plnění za zboží / službu, včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst.3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží. To neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

  5. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu, nese kupující.

  6. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží (vyzkoušení zboží).